ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մեդիա
e-draft
e-gov
e-request
citizen

Պաշտոնական էլ. փոստ

39065470@e-citizen.am

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)
Նպատակ/գործունեություն

Հայաuտանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում է Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը մշակույթի բնագավառում:

Կանոնադրությամբ իրեն վերապահված բոլոր գործառույթները ՀՀ մշակույթի նախարարությունն իրականացնում է աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների (վարչություններ, բաժիններ, գործակալություններ), իր ենթակայությամբ գործող 75 պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների (թատրոններ, համերգային կազմակերպություններ, թանգարաններ, գրադարաններ, կրթական հաստատություններ և այլն), փակ բաժնետիրական ընկերության  և <<Ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկի միջոցով, ինչպես նաև համագործակցում է հասարակական և այլ կազմակերպությունների հետ:
Նախարարության գործունեության ընդհանուր նպատակը միտված է մշակութային ժառանգության պահպանմանը, համալրմանը, հանրահռչակմանը և ժամանակակից արվեստի զարգացմանը: Թվարկված նպատակների իրականացման համար Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգով նախարարությունը մշակում է իրավական ակտերի նախագծեր, նպատակային ծրագրեր, ռազմավարություններ, հայեցակարգեր ու զարգացման կարճաժամկետ ծրագրեր, իրականացնում է դրանց դիտանցման (մոնիտորինգ) կազմակերպումը, որտեղ առանցքային տեղ ու դեր է հատկացվում ինչպես օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների, այնպես էլ Հայաստանի տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ստեղծագործական միությունների, մշակութային ուղղվածության հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցությանը:
Հայաստանի Հանրապետության համար հատուկ նշանակություն ունեցող պետական ծրագրերի դրույթներին համապատասխան՝ ՀՀ մշակույթի նախարարությունը մշակել է մի շարք կարևորագույն ռազմավարական ծրագրեր։ Խոսքը վերաբերում է <<Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի>> (ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվել է 2003 թ. օգոստոսի 8-ին) <<7.2.3. Աղքատության հաղթահարման մշակութային հայեցակետը նոր խմբագրությամբ ընդունելու վերաբերյալ>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագծին, Ազգային անվտանգության ռազմավարության (հաստատվել է ՀՀ Նախագահի 2007 թ. փետրվարի 7-ի ՆՀ-37-Ն հրամանագրով) դրույթների հիման վրա մշակված «ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարության ապահովմանն ուղղված ՀՀ մշակույթի նախարարության գործունեության ուղղությունները հաստատալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծին և ՀՀ կառավարության 2008-2012 թթ. ծրագրին (ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից հաստատվել է 2008 թ. ապրիլի 30-ին): Այս փաստաթղթերով սահմանվում են ՀՀ-ում իրականացվող մշակութային քաղաքականության մի շարք ուղղություններ, որոնք կազմում են պետական քաղաքականության անկապտելի մասը:
Վերը թվարկվածից բացի, պետական լիազոր մարմնի մշակած կարևոր փաստաթղթերից են <<ՀՀ-ում երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2004-2015 թթ. ազգային ծրագիրը>> (ՀՀ կառավարության N 1745-Ն որոշում) 6-րդ գլուխը (<<Հանգիստ, ժամանց և մշակութային կյանք>>), <<ՀՀ մարզերում մշակույթի զարգացման ծրագիրը>> (ՀՀ կառավարության N 589-Ն որոշում), <<Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության, դրա կենսունակության պաշտպանության հայեցակարգից բխող միջոցառումների ցանկը>> (ՀՀ կառավարության 2007 թ. մայիսի 3-ի N 17 արձանագրային որոշում) և այլն:

2012 թ. հունիսին Ռիո դե Ժանեյրոյում կկայանա կայուն զարգացմանը նվիրված «Ռիո+20» գագաթաժողովը, որի նպատակն է` գնահատել անցած տարիների աշխատանքը, վերլուծել առկա հիմնախնդիրներն պատճառները և առաջարկել ինչպես լուծման ուղիները, այնպես էլ հետագա զարգացման ռազմավարությունը: Մասնակից պետությունները կներկայացնեն կայուն զարգացման ուղղությամբ իրենց գործունեության արդյունքների ամփոփ զեկույց:

Նշված գագաթաժողովին Հայաստանի Հանրապետության պատշաճ մասնակցությունն ապահովելու նպատակով, ՀՀ վարչապետի 2011 թ. սեպտեմբերի 1-ի N 02/12.6/14598-11 հանձնարարականի համաձայն, ստեղծվեց համակարգող ազգային հանձնաժողով, որի շրջանակներում ՀՀ մշակույթի նախարարությունը մշակեց <<2002-2012 թվականների մշակութային քաղաքականությունը` կայուն զարգացման համատեքստում>> զեկույցը:

tumanyan-150
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

© 2004 - 2011. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:
Սույն կայքում տեղադրված լուսանկարները պաշտպանվում են հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Արգելվում է տեղադրված լուսանկարների վերարտադրումը, տարածումը, նկարազարդումը, հարմարեցումը և այլ ձևերով վերափոխումը, ինչպես նաև այլ եղանակներով օգտագործումը, եթե մինչև նման օգտագործումը ձեռք չի բերվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի թույլտվությունը:

Հասցե` Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, 0010, Վազգեն Սարգսյան 3: