ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մեդիա
e-draft
e-gov
e-request
citizen

Պաշտոնական էլ. փոստ

39065470@e-citizen.am

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)
Բյուջե
"Բյուջետային համակարգի մասին" ՀՀ օրենքն ընդունվել է 1997 թվականի հուլիսի 21-ին և սահմանում է ՀՀ պետական բյուջեի նախագծի կառուցվածքն ու բովանդակությունը, ծախսերի ուղղությունները, կատարման նկատմամբ հսկողությունն ու վերահսկողությունը, համայնքների բյուջեների ձևավորման սկզբունքներն ու կարգը և այլն:
Ծախսային ծրագրի մշակման նպատակն է հնարավորություն ստեղծել կառավարության համար կառավարելու պետական հատվածի ֆինանսական ռեսուրսներն իր հարկաբյուջետային նպատակներին և քաղաքականության գերակայություններին համապատասխան:
Ծախսային քաղաքականության ռազմավարությունը պարունակում է այն արդյունքները, որոնց կառավարությունը ցանկանում է հասնել տվյալ ոլորտում ծախսեր կատարելու միջոցով: Մշակույթի ոլորտի ֆինանսավորումը սկսած 2005 թ. իրականացվում է ծրագրային բյուջետավորման սկզբունքով, որի համաձայն քաղաքականության միջոցառումները ներառվում են ծախսային ծրագրերում:
Ոլորտի պետական ծախսերի քաղաքականության գերակա ուղղությունների որոշման համար ուղենիշ են հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենքները, ՀՀ Կառավարության առանձին որոշումները և դրանցից բխող ծախսային առանձնահատկությունները, ինչպես նաև աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրով նախատեսված նպատակների իրագործմանը ծառայող համապատասխան միջոցառումների համակարգը:
Պետական բյուջեով մշակույթի ոլորտի ֆինանսավորումը իրականացվում է 18 պետական կառավարման մարմինների միջոցով, և ֆինանսավորման կառուցվածքը հիմնված է մշակույթի պահպանման, տարածման և զարգացման եռամյա /միջնաժամկետ/ և տարեկան ծրագրերի վրա: Մշակույթի ոլորտի բյուջետային հատկացումները կատարվում են ըստ յուրաքանչյուր տարվա "ՀՀ պետական բյուջեի մասին" օրենքի:

Պետական բյուջեից մշակույթի ոլորտի ֆինանսավորումը` համաձայն պետական ֆինանսների վիճակագրություն "GFS-2001" բյուջետային դասակարգման նոր համակարգի, կատարվում է բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման "Հանգիստ, մշակույթ և կրոն" բաժնով:

Պետական բյուջեից մշակույթի ոլորտին հատկացումները իրականացվում են ծրագրերի միջոցով՝ պետական պատվերի, սուբսիդիաների ձևով և ուղղվում մշակութային կազմակերպությունների պահպանմանը, միջոցառումների անցկացմանը, ծառայությունների ձեռքբերմանը և այլն: ՀՀ մշակույթի նախարարության 2008 թվականի հաստատված բյուջետային հատկացումներն ըստ ծախսային ծրագրերի ներկայացվում է աղյուսակում։
tumanyan-150
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

© 2004 - 2011. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:
Սույն կայքում տեղադրված լուսանկարները պաշտպանվում են հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Արգելվում է տեղադրված լուսանկարների վերարտադրումը, տարածումը, նկարազարդումը, հարմարեցումը և այլ ձևերով վերափոխումը, ինչպես նաև այլ եղանակներով օգտագործումը, եթե մինչև նման օգտագործումը ձեռք չի բերվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի թույլտվությունը:

Հասցե` Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, 0010, Վազգեն Սարգսյան 3: